Добре дошли на моя сайт!

Надявам се тази наша среща да Ви бъде полезна.

Казвам се Татяна Бориславова Кирилова и съм Частен съдебен изпълнител с район на действие територията на Окръжен съд – Плевен,обслужващ общините: Плевен, Червен бряг, Левски, Белене, Никопол и Кнежа. Със заповед №ЛС-И-660 от 01.09.2006г. на Министъра на правосъдието са ми възложени правомощия на частен съдебен изпълнител с район на действие Окръжен Съд гр.Плевен. Вписана съм в Камарата на Частните Съдебни Изпълнители под №815.

Какво е Частен съдебен изпълнител?

Лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни и публични вземания и му дава правото да извършва следните основни действия :

•  да събира вземания на физически и юридически лица, а при възлагане от Държавата и публични вземания;

•  извършва: въводи във владение /за недвижими имоти/, предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие;

•  налага обезпечителни мерки – запор/за движими вещи/ и възбрана /за недвижими имоти/;

•  по възлагане от пристъпилия към изпълнение заложен кредитор, извършва предаване на заложеното имущество или извършва продажба на такова;

•  извършва запечатване на помещения, оборудване, превозни средства в рамките на производството по несъстоятелност

ВАЖНО: Частното съдебно изпълнение е всъщност държавно изпълнение, осъществявано от държавата посредством лица, които не са нейни служители.

С влизането в сила на "Закона за частните съдебни изпълнители" държавата възложи на частните съдебни изпълнители широки правомощия в областта на принудителното изпълнение на частни притезания и публични вземания на територията на съответния окръжен съд.


Мисия.

За себе си съм избралa “ролята” да бъда пряк участник в подобряването на изпълнителния процес в Република България.

Да защитавам обществения интерес.

Да предлагам висококачествени услуги в областта на принудителното изпълнение, отговарящи на високи професионални и етични стандарти.

Непрекъснато да усъвършенствам дейността си и да поддържам високото доверие и уважение на обществеността.

Да спазвам следните:

Принципи, от които ще се ръководя в дейността си:

•  Върховенство на Закона

•  Прозрачност в действията

•  Отговорност

•  Професионализъм

 

Визия.

•  налагане най-високи стандарти на професионализъм и етично поведение

•  стабилни и ефективни работни взаимоотношения с властите и институциите

•  поддържане активни връзки с широката общественост и медиите, насочени към утвърждаване положителния имидж и доверие в частното съдебно производство.

 


2009 - 2017 © Tania Kirilova, All rights reserved, WEB Design